Stevner

STEVNER 2019FJOÅTLANDSRITTET


Resultanene ligger på horspro.no

MORRODAG MED HEST


Nå er det på tide med en morrodag. Med masse fart, spenning, sosialt og morro.

Dette er noe for alle som er medlem av en rideklubb, og alle klasser er  clear round med diplom og sløyfe, så her kan alle bli vinnere.


Sekreteriatet åpner kl 09.00.

Klasse 1 og 2 starter kl 10.00.

Sted: Voran


Klasse 1: Leieklasse(tur)

Klasse 2: Dressur LD

Klasse 3: Dressur LC

Klasse 4: Leieklasse bom på bakken

Klasse 5: Sprang 20cm

Klasse 6: 40cm

Klasse 7: 60cm

Klasse 8: 80cm

Klasse 9: Gymkhana jr tom. året man er 12år

Klasse 10: Gymkhana sr. fom året man fyller 13år


PRIS:

Medlem 50kr pr klasse

Medlem fra annen klubb: 100kr pr klasse.


Kiosk med salg av mat og drikke


REGLER:

Startende hest:

Max 4 klasser pr hest.


Når det gjelder rytter og konkurranse delen, gjelder reglementet til KR1.


Alle må vise hestepass med godkjent vaksinasjon, før hesten taes av henger.


PÅMELDING:

Innen 22/8 kl18.00 til kvinesdalrideklubb@gmail.com


Vel møttKLUBBSTEVNE


Kvinesdal Ridekklubb har satt opp klubbstevne i Sprang søndag 6 oktober i Voran.


Det er bare å melde på via mail,så legger vi det inn manuelt i HorsePro.
kvinesdalrideklubb@gmail.com 📧


Vi starter opp kl 11:00 med natursti som er for alle og vil være mulighet for å ri hele dagen.

Dere kan ri 2 og 2, er mulighet for leier for de som ønsker det og hest trenger ikke være førstegangsregistrert, men vaksinasjon må være i orden.
(DETTE GJELDER KUN NATURSTI)


Påmelding innen 29.09.2019 23:55
Anmeldelse er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt per e-post.
Negativ starterklæring 04.10.2019 23:55

PRIS:
50kr for natursti, kl 1 & 2
100kr for kl 3, 4, 5 & 6
Betaling kontant eller med vipps i sekretariat før stevnestart.

Sekretariat: Anette Moi

Det er dessverre ikke mulighet til oppstalling under selve stevne.


TEKNISK PERSONELL

Overdommer: Stine Mette Kongevold

Banebygger: Kari Eiesland


Velkommen til stevne i Voran. Dette er et rent klubbstevne så alle som er medlem av Kvinesdal Rideklubb kan starte. Rytter må ikke ha Grønt Kort, MEN alle hester må være førstegangsregistrert. (se www.rytter.no under stevnestart, eller ta kontakt med styret vist du lurer på dette.)Generelt konkurransereglement KRI og Sprangreglement KRII er gjeldende for stevnet.

Kiosk:
Det blir salg av kald og varm mat og drikke.PASS OG VAKSINASJON
§ 191 - Bestemmelser om vaksinering mot hesteinfluensa (hestehoste) 1. Hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha vaksinasjonsattest som viser følgende: - hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa med to vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom - hesten er revaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen - det er gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før konkurranse-/trenings-/samlings-start eller ankomst til oppstallingsområdet - attesten er ført av veterinær som ikke er eier av hesten Alle vaksinasjonene skal være ført i hestens pass og dokumentert med dato, vaksinenavn, veterinærens underskrift og stempel. Pass med gyldig vaksine skal fremvises i sekretariatet FØR hesten lastes av hengeren

STEVNESTART

Sekretariatet åpner kl 10:00
Natursti: 11.00
Sprangklasse starter 11:30.


Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun skje på anvist røykeplass.
KLASSER SPRANG:

Kl. 1
Sprang :Bom på bakken Clear Round
Rosett til alle godkjente

Kl. 2
Sprang 20cm Clear Round - 2 forsøk
Rosetter til alle godkjente

Kl. 3
Sprang 40cm Clear Round - 2 forsøk
Rosetter til alle godkjente

Kl. 4
Sprang 60cm Clear Round - 2 forsøk
Rosetter til alle godkjente

Kl. 5
Sprang 70cm Clear Round - 2 forsøk
Rosetter til alle godkjente

Kl. 6
Sprang 80cm Clear Round - 2 forsøk
Rosetter til alle godkjente


VELKOMMEN TIL KLUBBSTEVNE🐎