Styret

STYRET 2020


Leder:

Laila L Vatland

- Politiattest og medlemsregistrering


Nestleder:

Jeanne Skårva


Styremedlem:

Tine Marie Eftestøl

Karl Enok EgelandVaramedlem:

Anette Moi og Monica Odderstøl


Valgkomite:

Ida Marie Eriksen og Linda JerdalGenerelt ansvarlige:

Merethe Breimoen

- Kursansvarlig, Barneidrettsansvarlig og hjemmesideansvarlig


For å komme i kontakt med styret, kan en kontakte enhver enkel eller på mail kvinesdalrideklubb@gmail.com