Utlån av klippemaskin

UTLÅN AV KLIPPEMASKIN


Barbermaskin Andis AGR+. Brukes på batteri og strøm.


PRIS PR DØGN:

Medlemmer 100kr

Ikke medlemmer 200kr


Blåder/kniver følger ikke med, men kan kjøpes av klubben til 430kr til eget eie!


Kontakt Renathe Bjørnevåg

Mobil: 97917563


Betaling skal vipses til nr: 133969

(Faktura blir ikke sendt i posten!)


REGLER FOR LÅNING:

-Barbermaskinen skal være vasket før levering

- Batteri skal være oppladet

- Avlysing av lånet skal skje innen 24 timer før bruk, ellers ekstra avgift